Unit Kegiatan Mahasiswa

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

 1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat sekolah tinggi sebagai pelaksana kegiatan ekstrakurikuler.
 2. Ketua UKM dipilih berdasarkan hasil musyawarah anggota di masing-masing UKM.
 3. Ketua UKM dalam menjalankan tugasnya berhak menyusun kepengurusan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
 4. Pengurus UKM disahkan oleh Ketua STAI Al-Bahjah berdasarkan usulan dari Ketua UKM terpilih.
 5. UKM mempunyai tugas pokok:
  • Melaksanakan program kerja sesuai dengan hasil keputusan musyawarah anggota.
  • Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada DEMA melalui   musyawarah anggota.
  • Pembentukan UKM baru harus dengan izin dari Ketua STAI Al-Bahjah.
  • Ketentuan pembentukan UKM baru diatur oleh aturan yang dibuat oleh Senat Mahasiswa.

6. UKM yang ada di STAI Al-Bahjah adalah:

  • Bahjatul Musthofa
  • Al-Bahjah voice
  • Seni Bela Diri
  • Kaligrafi
  • Khitobah
  • Even Organizer
  • Muntada Lughoh
  • Al-Bahjah media
  • Al-Bahjah sehat
  • Al-Bahjah Pustaka
  • Futsal Club
  • Tata boga