Mars dan Hymne STAI Al Bahjah

MARS
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah Cirebon


Oleh:  Ustadz Ramadan

Disini kami berjuang menjadi sarjana yang ulama
Beriman dan bertakwa, berilmu, bermartabat
Berjati diri dan bermoral, ahli dan rendah hati
Berpribadi teguh dan jujur, tekun dan bermanfaat

Menguasai fiqih Safi’i dan fiqih madzhab lainnya
Generasi ahli fatwa di masa yang akan tiba

STAI Al-Bahjah STAI Al-Bahjah
hadir untuk melahirkan para ulama yang unggul berakhlak mulia
STAI Al-Bahjah STAI Al-Bahjah
mencetak para sarjana yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah
Bangkitkan kejayaan agama, bangsa dan negara

Disini kami bergerak menjadi sarjana yang ulama
Senantiasa bertanggung jawab sebagai da’i dalam berdakwah
Menjujung tinggi akhlaq mulia, mengedepankan kasih sayang
Di tengah umat manusia yang beragam kultur dan agama

Selalu bisa memberi solusi untuk masalah yang ada
Generasi ahli fatwa di masa yang akan tiba

STAI Al-Bahjah STAI Al-Bahjah
hadir untuk melahirkan para ulama yang unggul berakhlak mulia
STAI Al-Bahjah STAI Al-Bahjah
mencetak para sarjana yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah
Bangkitkan kejayaan agama, bangsa dan negara
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah
Bangkitkan kejayaan agama, bangsa dan negara

 

 

HIMNE
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah Cirebon
Oleh: Ustadz Ramadan

 

Verse 1
Kami melangkah di jalan cahaya
Terang nan indah setiap likunya
Desir angin sejuk selalu menerpa
Hari-hari penuh cinta

Verse 2
Terpancar sinar kuatkan harapan
Hilangkan beban segala rintangan
Niat mulia mudahkan setiap ujian
Ikhlas kunci kemenangan

Chorus
Bersujud dan bersimpuh
Kami berdo’a yang terbaik
Berserah dan meminta
Pada Allah Yang Maha Kasih
Bersyukur atas hidup
Yang penuh berkah ini
Bersyukur atas waktu
Yang masih Allah beri

Verse 3
Di tempat ini kami kerahkan
Harta, jiwa dan serta pikiran
Berkorban demi kemuliaan agama
Bangsa dan juga negara